Reguła Taylora w polskiej polityce pieniężnej

Ekonomia i finanse

Informacje

Myślą przewodnią monografii jest rozważanie reguły Taylora w dwóch ujęciach: normatywnym i deskryptywnym (pozytywnym). W ujęciu normatywnym reguła postrzegana jest jako pewna wytyczna przy ustalaniu kierunku i wielkości zmian krótkookresowej stopy procentowej. Autorka w przejrzysty...

Cena: 29,76
Dostępność: dostępny od ręki