Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697-1706

Historia

Informacje

Autor przedstawia koncepcje polityki cara Piotra wobec Polski i początek ich realizacji. Analizuje, jak tworzyły się polityczne pryncypia i metody, którymi posługiwała się Rosja w dziele podporządkowania Rzeczypospolitej w ciągu wieku XVIII. Kwestie te starano się ukazać na szerszym...

Cena: 66,34
Dostępność: dostępny do tygodnia