O miłości Jezusa

Religia i religioznawstwo

Informacje

Machiavelli wyrażał się o nim z szacunkiem, historycy nazywali go szaleńcem i fantastą, wielu przyznaje, że był to pobożny i gorliwy dominikanin, inni widzą w nim rewolucjonistę i wroga papiestwa. Protestanci wystawili mu pomnik, uznając go za godnego poprzednika Lutra, katolicy...

Cena: 28,22
Dostępność: dostępny do tygodnia