Homilie o księdze liczb

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

collection buty

Homilie Orygenesa do Pięcioksięgu należą do najważniejszych dzieł egzegetycznych starożytności. Powstały między rokiem 245 a 250 w Cezarei collection buty Palestyńskiej, gdzie Orygenes głosił je wiernym, a uczniowie stenografowali. Zachowały się jednak tylko w łacińskim przekładzie Rufina z...

Cena: 68,31
Dostępność: dostępny do tygodnia