Zarys filozofii greckiej

Filozofia

Informacje

budynek gospodarczy projekt

Zbiór obejmuje całą obszerną dziedzinę filozofii greckiej, od Talesa do Plotyna, dając jej całościowy przekrój ujęty w powstałej budynek gospodarczy projekt w różnych okresach życia, w miarę upływu lat wzbogaconej i rozszerzanej, lecz koherentnej autorskiej wizji historyka filozofii.

Cena: 45,95
Dostępność: dostępny do tygodnia