Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym

Ekonomia i finanse

"Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym" zawiera ponad 420 haseł z zakresu szeroko rozumianych ubezpieczeń i gwarancji stosowanych w obrocie towarowym z zagranicą.

Pamiętnik literacki 4/2012, Durango 5. Strzały nad Sierrą, Gazeta Wyborcza - Kraków 128/2015, Gazeta Wyborcza - Łódź 89/2013, Nowa Odyseja. Opowieść o kryzysie uchodźczym..., Gazeta Wyborcza - Poznań 87/2011, Kurs rysowania. Człowiek. Różne techniki, Kotka Wiktoria i magia uważności, Świadomy umysł, Z prawa i z lewa, Risen 3 Władcy tytanów X360, Gazeta Wyborcza - Warszawa 233/2016, Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r., Nexus. Tom 2. Crux, Konno przez Polskę, Olbrzymka, Zakładki samoprzylepne z linijką-strz. neon PUKKA, Ciasto-masa Desery, Atlas samochodowy Europa 1:1 500 000, Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Podstrony